PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon Najbardziej popularne

PostHeaderIcon Wymiana z młodzieżą z Niemiec

IMG 0064Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wymianie polsko-niemieckiej z młodzieżą z Hamm. Dziś zwiedzaliśmy wspólnie Gdańsk. Już wkrótce więcej zdjęć.

 

PostHeaderIcon Msza święta, chwila ciszy i apel poległych

540d6ab958266 kim1W Kaliskach, niedaleko Kartuz odbyły się tradycyjne uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Pod pomnikiem poświęconym pomordowanym w lasach kaliskich, włodarze gminy, uczniowie i delegacje organizacji złożyli kwiaty i zapalili znicze.Nie zabrakło również delegacji z naszej szkoły.

 

 

PostHeaderIcon Złożyliśmy hołd pomorskim leśnikom pomordowanym w czasie II wojny światowej.

moscicki-dab4Nasi uczniowie brali udział w uroczystości posadzenia Katyńskiego Dębu Pamięci Sobiesława Mościckiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Kartuzy w latach 1931-39, który został bestialsko zamordowany w czasie II Wojny Światowej. Przybyli na tę uroczystość mieli możliwość wysłuchania prelekcji poświęconych tragicznym losom leśników.

Dąb znajduje się przy siedzibie Nadleśnictwa Kartuzy.

 

PostHeaderIcon Uroczystość rozpoczęcia Roku Szkolnego 2014/2015

nowy rok 2014 2015Tradycyjnie 1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. W budynku naszej szkoły uczniowie spotkali się z wychowawcami i nauczycielami. Dyrektor szkoły p. Marian Gostkowski przedstawił uczniom plan pracy na ten rok. Swoją obecnością zaszczyciła nas p. Burmistrz Mirosława Lehman, która przekazała szkole fantom do nauki resuscytacji. Za ten prezent od Gminy Kartuzy serdecznie dziękujemy.

Ważnym momentem rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 była Msza święta w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza, podczas której modliliśmy się o Boze błogosławieństwo dla uczniów i nauczycieli, jak również wspomnieliśmy wydarzenia sprzed 75 laty, czyli tragiczny dzień wybuchu II Wojny Światowej. Modliliśmy się o pokój na świecie.

Po zakończonych uroczystościach wszyscy rozeszli się do domu, by jutro wrócić pełni zapału do nauki.

 

PostHeaderIcon Spis podręczników

Tarcza G - małeNa życzenie rodziców udostępniamy spis podręczników na rok 2014/2015 obowiązujących w Katolickim Gimnazjum.

Kliknij TUTAJ

 

PostHeaderIcon Uwaga uczniowie klas I KG !

flagi PL NiemUwaga uczniowie klas I KG (nowi uczniowie). W sekretariacie szkoły można uzyskać informację kto zakwalifikował się na wymianę polsko-niemiecką. Osoby, które wyrażały gotowość brania udziału w tym wyjeździe prosimy o zainteresowanie się listą zakwalifikowanych.

 

PostHeaderIcon Ważne informacje

Tarcza LO - małe

Tarcza G - małe

Podczas wakacji w naszej szkole sekretariat czynny w godzinach 8.30 - 14.00. W dniach od 28.07 do 1.08 sekretariat nieczynny.

Lista przyjętych do Katolickiego Gimnazjum w Kartuzach dostępna sekretariacie szkoły katolickiej.

Rekrutacja trwa! Chętni, którzy chcą dołączyć do grona uczniów Katolickiego Gimnazjum i Liceum w Kartuzach mogą zgłaszać się w sekretariacie szkoły. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 058 681 38 00

W ważnych sprawach można kontaktować się z ks. Grzegorzem Kudelskim (+48 506299471)

 

PostHeaderIcon Jesteśmy najlepsi! (Uzupełnienie)

cke

 

Są już wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych. Już dziś możemy powiedzieć, że Katolickie Gimnazjum tradycyjnie ma o wiele wyższą średnią od średniej gminy Kartuzy, powiatu, województwa i kraju.

 

Katolickie Gimnazjum

Gmina Kartuzy

Powiat

kartuski

Województwo

pomorskie

Kraj

 

j. polski

85,8%

65,2%

62,7%

63%

68%

historia, WOS

73,6%

57,1%

56,3%

56,8%

59%

matematyka

81,6%

51%

47,9%

45,5%

47%

nauki przyrodnicze

70,7%

50,9%

49,5%

50%

52%

j. angielski podst.

92,5%

67,4%

62,2%

63,6%

67%

j. angielski rozsz.

83,7%

45,6%

38,1%

43,1%

brak danych

Gratulujemy pięknych, wysokich wyników przede wszystkim uczniom, ale również nauczycielom, bez których sukces byłby wątpliwy.

I jeszcze dla podkreślenia podajemy różnicę wyników pomiędzy KG a gminą i powiatem.

KATOLIK

gmina mniej o:

powiat mniej o:

j. polski 85,80% 20,60% 23,10%
historia, WOS 73,60% 16,50% 17,30%
matematyka 81,60% 30,60% 33,70%
nauki przyrodnicze 70,70% 19,80% 21,20%
j. angielski podstawowy 92,50% 25,10% 30,30%
j. angielski rozszerzony 83,70% 38,10% 45,60%
 

PostHeaderIcon Rekrutacja KG

Rekrutacja do klasy pierwszej Katolickiego Gimnazjum
w roku szkolnym 2014/2015

Terminy dotyczące przyjęcia do klasy pierwszej Katolickiego Gimnazjum:

 • Składanie dokumentów do szkoły –  do 30 czerwca 2014 r. (poniedziałek)
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez uzupełnienie dokumentacji, w tym dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej – do 1 lipca 2014 r. (wtorek) godz. 1300
 • Rozmowy indywidualne z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) - wstępna decyzja dyrektora  o przyjęciu do szkoły – 2 lipca 2014 r. (środa) od godz. 1300
 • Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły – 3 lipca 2014 r. (czwartek) godz. 1300

Pierwszeństwo w przyjęciu do Katolickiego Gimnazjum mają kandydaci:

 • o najwyższej średniej z wybranych przedmiotów, tj. język polski, matematyka, historia, przyroda,
 • o najwyższym wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej,
 • o najwyższej średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 • oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu 3 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły.

W przypadku wolnych miejsc w klasach pierwszych – rekrutacja kontynuowana wg zasad określonych w regulaminie przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej KG z dnia 16 grudnia 2006 r. – do końca sierpnia 2014 r.

 

 

Poznaj naszą szkołę - wejdź i zobacz

 

Oferta edukacyjna

 

Klasy z innowacjami pedagogicznymi:

 

Typ klasy*

Lingwistyczna z rozszerzonym językiem angielskim

Rozszerzony j. angielski (zajęcia konwersacyjne z j. angielskiego); przygotowanie do konkursów językowych, wybór drugiego języka obcego: j. niemiecki lub j. hiszpański; współpraca ze szkołami zagranicznymi; wyjazdy zagraniczne; dodatkowe godziny z przedmiotów przyrodniczych i matematyki w celu przygotowania uczniów do egzaminów gimnazjalnych i innych konkursów przedmiotowych. Planowany udział w „Erasmus+”.

Politechniczno – przyrodnicza

Rozszerzenie z matematyki i przedmiotów przyrodniczych; przygotowanie do konkursów przedmiotowych; współpraca z uczelniami wyższymi; edukacyjne projekty unijne; innowacje pedagogiczne: rozszerzenie treści ekologicznych i prozdrowotnych na lekcjach biologii, chemii, fizyki; zajęcia interdyscyplinarne (wieczory naukowe); wyjazdy zagraniczne; współpraca ze szkołami zagranicznymi. Planowany udział w „Erasmus+”.

 *Uwaga:

 

 1. W obu klasach realizowany jest rozszerzony j. angielski, do wyboru dodatkowy drugi j. obcy: j. niemiecki lub j. hiszpański
 2. W przypadku nie zebrania 15 osób do jednej klasy tworzone będą klasy z 2 grupami realizującymi odpowiedni program dla deklarowanego wyboru

 

Zajęcia wspierające i rozwijające:

 - Koła przedmiotowe i zainteresowań:

 • naukowe wieczory
 • język hiszpański, język rosyjski
 • koło dziennikarskie
 • koło informatyczne
 • koło fizyczne
 • koło taneczne
 • schola parafialna
 • koło matematyczne
 • koło teatralne
 • konsultacje z terapii pedagogicznej
 • SKS
 • klub wolontariatu

-  Indywidualne konsultacje

  Imprezy i akcje organizowane przez samorząd szkolny

 -   Współpraca z uczelniami wyższymi

 -   Opieka pedagoga i doradcy zawodowego

 -   Zajęcia integracyjne

 -   Aktywny wolontariat

 

Proponujemy

 

-  naukę j. angielskiego na poziomie rozszerzonym, wybór dodatkowego drugiego j. obcego
(j. niemiecki lub j. hiszpański) oraz j. rosyjski (zajęcia pozalekcyjne)

 -  innowacje pedagogiczne z przedmiotów przyrodniczych

 -  wieczory naukowe (zajęcia interdyscyplinarne)

 -  zajęcia z edukacji filozoficznej

 -  udział w wymianie zagranicznej młodzieży

 -  sprawdzony i solidny system przygotowania do egzaminów gimnazjalnych

 -  kameralne warunki nauki

 -  małą liczebność klas

 -  bezpieczną szkoła, wolna od zagrożeń, negatywnych wpływów

 -  bardzo dobre przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych

 -  zdobywanie wiedzy pod kierunkiem życzliwych, a jednocześnie wymagających nauczycieli

 -  dodatkowe godziny konsultacji z nauczycielami

 -  bogatą oferta zajęć pozalekcyjnych (zajęcia wspierające i rozwijające uczniów)

 -  wyjazdy integracyjne, wycieczki,

 -  spotkania z ciekawymi ludźmi

 -  jednolity strój szkolny

 -  aktywny udział uczniów w życiu kulturalnym (wyjazdy do teatrów, muzeów, galerii itd. )

 

Sukcesy szkoły

 Laureaci i Finaliści konkursów:

- wojewódzkich konkursów kuratoryjnych (zwolnienia z egzaminów gimnazjalnych)

- wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów tematycznych

       Wyróżniające wyniki całej szkoły na egzaminach gimnazjalnych

       Dodatnia Edukacyjna Wartość Dodana (wszystkie roczniki absolwentów wykazują się dodatnim przyrostem wiedzy i umiejętności)

           Powszechny i aktywny udział uczniów w wolontariacie

           Zintegrowana społeczność szkolna

 

Innowacje pedagogiczne:

 • Naukowe wieczory - zajęcia interdyscyplinarne z nauk przyrodniczych,
 • Edukacja przez sztukę - "W kręgu muz",
 • Rozszerzenie na lekcjach biologii i chemii tematyki ekologiczno - prozdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Pomoc uczniom z dysleksją, dysgrafią:
konsultacje terapeutyczne; indywidualizacja nauczania

Wychowanie:
Katolickie Gimnazjum troszczy się o indywidualny wszechstronny rozwój ucznia. Głównym zadaniem wychowawczym jest kształtowanie postaw chrześcijańskich. Obowiązują mundury szkolne.
Organizujemy wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, naukowcami, wycieczki edukacyjne.

Bezpieczeństwo:
Nauka odbywa się w małych grupach uczniowskich. W szkole funkcjonuje opieka pedagogiczno – psychologiczna i pielęgniarska, panuje przyjazna uczniom atmosfera, a nauka odbywa się w klimacie zaufania i spokoju.


Opłaty za naukę

 1. Wysokość miesięcznej odpłatności za naukę (czesnego) wynosi 400,00 zł.
 2. Zasady zwolnień, ulg z opłat czesnego:
  • kandydaci do klasy pierwszej z najwyższą średnią (liczbą punktów) są zwolnieni z opłat czesnego (zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania stypendium),
  • gdy z nauki w obu szkołach korzysta więcej niż jedno dziecko z rodziny – 50% zniżki wysokości czesnego na drugie i każde kolejne rodzeństwo,
  • możliwość skorzystania ze stypendium naukowego,
  • możliwość skorzystania ze stypendium socjalnego skierowanego do uczniów w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

 

Dlaczego nasza szkoła? Oto wypowiedzi naszych uczniów:


- przyjazna, rodzinna atmosfera,wszyscy się znają, nie widać różnicy wieku w przyjaźni wśród uczniów

- małe klasy, indywidualne podejście do każdego ucznia, dobre przygotowanie do egzaminów, o czym świadczą wyniki z poprzednich lat

- estetyczne wnętrza,

- liczne wyjazdy (rozrywkowe i edukacyjne): teatr, kino, muzea, zagraniczne

- noce i wieczory naukowe (kaszubska, filmowa, chemiczna, fizyczna itp.)

- wi-fi

- wysokie wyniki w nauce (przyrost wiedzy), rozszerzony program nauczania

- wymiana polsko-niemiecka

- dyskoteki i inne imprezy

- sklepik szkolny

- liczne kółka zainteresowań

- spotkania z ciekawymi ludźmi

- szkoła w centrum miasta

- każdy uczeń jest ważny, można liczyć na pomoc nauczyciela

- równe mundurki

- dobrze wyposażone sale lekcyjne

- spotkania formacyjne (Msza św. itp.)

 

Dni otwarte szkoły

 

 • 21 marca 2014 r. (piątek) godz. 9.00-14.00
 • 23 marca 2014 r. (niedziela) godz. 8.0-13.30
 • 15 maja 2014 r. (czwartek) godz. 14.00-18.00

Zapraszamy!

Kartuzy, ul. Rynek 6, tel/fax (58) 681 38 00

 

PostHeaderIcon Turniej piłki nożnej w Pelplinie

turniej piłkarskiDnia 22 maja 2014 r. reprezentacja uczniów Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego wzięła udział w corocznych Mistrzostwach Szkół Katolickich Diecezji Pelplińskiej w piłce nożnej.

Naszą szkołę reprezentowali: Grzegorz Chistowski, Jan Stromski, Benedykt Bela, Jan Klinkosz, Jakub Lidzbarski, Maksymilian Pawelczyk, Jeremiasz Rogala Lewicki i Jakub Szutenberg.

Puchar pozostał w rękach reprezentacji Collegium Marianum, a my zajęliśmy zaszczytne III miejsce. Wyróżniony został bramkarz „Katolika” – Maksymilian Pawelczyk, który odebrał nagrodę i dyplom „Najlepszego bramkarza” zawodów.

 

PostHeaderIcon Konferencja o Janie Pawle II

Wykład o jp2W środę, 21 maja 2014 r. w naszej szkole mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji o Janie Pawle II. Wydarzenie to miało miejsce jako wydarzenie towarzyszące obchodom kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Tematy były bardzo interesujące:

„Jan Paweł II promotor godności życia i rodziny”- wykład wygłosił red. Adam Hlebowicz, oraz „Karola Wojtyły wieczory teatralne i nie tylko – czyli garść opowieści o poszukiwaniu siebie” – prelegentem była Agnieszka Komorowska. Organizatorem spotkania, oprócz naszej szkoły było Civitas Christiana, oddział w Kartuzach.

 

PostHeaderIcon V Diecezjalny Zjazd Szkół Jana Pawła II

zjazd szkol jp220 maja 2014 r. (wtorek) w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Somoninie odbył się V Diecezjalny Zjazd Szkół Jana Pawła II. Naszą szkołę reprezentowali: Paulina Grzenkowicz, Emilia Pawelczyk, Paulina Zischke oraz Mateusz Muńko z klasy II gimnazjum.

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą świętą. Po wspólnym pamiątkowym zdjęciu, które otrzymaliśmy na koniec naszej wizyty, mieliśmy okazję uczestniczyć w akademii przygotowanej przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Somoninie.

Największe wrażenie wywarły na nas słowa Księdza Infułata Stanisława Grunta podczas mszy świętej skierowane do wszystkich gości. Ks. Infułat mówił o elementach tworzących szkołę. Wskazał rodzinę – rodzinę silną Panem Bogiem, rodziców jako nauczycieli wiary, wychowawców – pedagogów oraz uczniów. Zaznaczył przy tym, że bycie uczniem zobowiązuje przede wszystkim do współpracy z drugim człowiekiem. A otwarta postawa ucznia to większa pojemność zarówno rozumu, jak i serca, o czym zapewniał nas św. Jan Paweł II. Będąc uczniami szkoły katolickiej mamy być „wierni prawdzie i miłości”.

Niezwykłą przyjemnością była możliwość spotkania się z rówieśnikami z innych szkół im. Jana Pawła II i już z niecierpliwością czekamy na kolejny Diecezjalny Zjazd Szkół Jana Pawła II.

p. Anna Sikorska

 
joommaster team